رقابت قدرت‌های بزرگ و تداوم دشمنی در روابط ایران و ‌‌امریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانش آموخته دکتری علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر تشدید رقابت  قدرت‌‌های بزرگ بر روابط ایران با امریکا در حوزه امنیتی است. چین (و  شاید روسیه) در تلاش بوده‌اند تا موقعیت فرومایه قدرت خود را در مقایسه با قدرت ‌‌امریکا درنظام  ‌‌‌بین‌الملل تغییر دهند، و ممکن است در نهایت موفق شوند که به‌عنوان رهبر جهانی از ایالات متحده سبقت بگیرند. با تشویق دشمنان و رقبای ‌‌‌منطقه‌ای ایران که تلاش‌های مربوط به حل‌و‌فصل منازعات با هدف پایان دادن به دشمنی طولانی‌شده دو کشور را به چالش کشیده‌اند، سیاستمداران واقع‌گرا و نومحافظه‌کار ‌‌امریکایی متقاعد شده‌اند که از ایران‌هراسی (ترس غیرمنطقی از ایران) بیشترین سود را به‌دست می‌آورند، حتی به قیمت تشدید تنش‌ها  که می‌تواند جنگ سرد بین دو کشور را به وضعیت همیشگی روابط متقابل تبدیل کند، و امنیت منطقه‌ای را تهدید کند. پرسش‌ اصلی پژوهش این است که «چرا و چگونه هژمونی ایالات متحده و رقابت قدرت‌های بزرگ بر روابط متقابل ایران و ‌امریکا تأثیر داشته است؟» در چارچوب نوواقع‌گرایی، و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی بیانات مقامات و مهم‌ترین اسناد دولتی امریکایی در مورد راهبردهای امنیت ملی، و نیز تحلیل داده‌های آماری نشان‌دهنده ابعاد قدرت نسبی امریکا فرضیه‌ زیر آزمون می‌شود: هرچه فشارهای اقتصادی بر ایران بر اثر تعلل اروپایی‌ها و ‌امریکا برای رفع تحریم‌ها بیشتر شود، ایران برای مقابله با دشمنی ‌امریکا ناگزیر به نزدیک‌تر شدن به چین و روسیه خواهد شد، و سیاستمداران ‌امریکایی مصمم‌تر می‌شوند که روابط خود را با هم‌پیمانان و شرکای منطقه‌ای تقویت کنند. نتیجه کلی این است که رقابت قدرت‌های بزرگ برای گسترش برتری جهانی افزایش خواهد یافت و تأثیر نامطلوبی بر امنیت خلیج‌فارس خواهد گذاشت. با افزایش تنش بین امریکا، چین و روسیه، شاهد تداوم دشمنی در روابط ایران با امریکا و نزدیک‌ترین هم‌پیمانان منطقه‌ای آن   خواهیم بود. در این شرایط مسابقه تسلیحاتی به‌ویژه در زمینه گسترش برنامه موشک‌های بالستیک و پهپادها از یک سو، و درگیری‌های نامنظم و هیبریدی تشدید خواهند شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Great Power Rivalries and the Persistence of Iran-U.S. Adversarial Relations

نویسندگان [English]

 • Saideh Lotfian 1
 • Mehdi Faghih 2
1 Professor, Faculty of Law & Political Science, University of Tehran, Iran
2 PhD in Political Science, Faculty of Law & Political Science, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

A main objective of this paper is to advance debates over the adverse impact of intensified great power competition on Iran’s relations with the United States in the security domain. A key international factor to explain the confrontational nature of Iran-US relations over the past four decades is the rivalries of the great powers over global domination and supremacy. As China (and possibly Russia)  seek to alter their relatively inferior power position in the international system, they might eventually succeed in overtaking the U.S. as the global leader. The article then explains that the evidence provided by the Trump administration did not verify its claims that Iran has been the key threat to the security of the region. Despite the absence of a salient “Iran threat”, the US has  increased its  military presence in the region. With the help of Iran’s regional adversaries which have challenged the conflict resolution efforts aimed at ending the two states’ persistent enmity, key American realist and neocon politicians have been persuaded that the U.S. have the most to gain from “Īrān’harāsi” (illogical fear of Iran) than resolving the Iran-US dispute. There is also a group of Iranian hardline stakeholders who have sneered at the adverse outcome of the heightened tensions if the current climate of Iran-U.S. cold war would become a permanent feature of Iran’s foreign relations. Among the questions addressed here are what systemic factors have influenced Iran's position in the U.S. national security strategy? Why and how do US hegemonic aspiration and the great power competitions affect Iran-U.S. relations? Four main conclusions are presented: First, the great power rivalries over the expansion of global supremacy will increase and will have an unfavorable impact on the security of the Persian Gulf. Second, the closer Iran gets to China and Russia to counterbalance the US enmity towards the Iranian regime, the more determined American politicians would become to reinforce U.S. ties with its regional allies and partners. Third, the change in Iran’s foreign  policy behaviors depends on the removal of US economic sanctions, but Iran is most likely to continue safeguarding its ties with the state- and non-state players within the “mehvar-e moghāvemat” (Axis of Resistance)  to gain a more advantageous regional status.  Fourth, the deepening of cooperation between Israel and the Arab states will have very little impact on Iran-U.S. relations, but it will decrease  the probability of Iranian leaders to abandon the country’s ballistic missiles program in exchange for U.S. return to the JCPOA.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iran-U.S. Relations
 • Hegemony
 • Hostility
 • Great Power Rivalries
 • Balance of Threat
 1. سیپری. (c2020) سالنامه 2020 سیپری: تسلیحات، خلع سلاح و امنیت بین‌المللی، خلاصه، ترجمه سعیده لطفیان. اکسفورد: انتشارات دانشگاه اکسفورد، برای سیپری. در:  6 فروردین 1400) https://www.sipri.org/sites/default/files /2021-03/yb20_summary_fa_v3.pdf  

  2. شیرخانی، محمدعلی، سبحانی، مهدی. (1392) «اقتصاد سیاسی نظامی‌گری و مداخله نظامی امریکا در افغانستان،» فصلنامه سیاست، 43، 4: 134-117،

  1. Brannen, Samuel. (2021, January 28) "A Better Way to Identify and Address Threats to National Security," CSIS33 Transition46 Series. Available at: https://www.csis.org/analysis/better-way-identify-and-address-threats-national-security (Accessed 10 February 2021).
  2. Brown, Seyom. (2018) "The Trump Administration’s Nuclear Posture Review (NPR), in Historical Perspective," Journal for Peace and Nuclear Disarmament 1, 2: 268-280, <DOI:10.1080/25751654. 2018. 1494092>.
  3. Bureau of Economic Analysis (BEA). (2020) Direct Investment by Country and Industry, 2019. Available at: https://www.bea.gov/data/intl-trade-investment/direct-investment-country-and-industry (Accessed 24 July 2020).
  4. Colucci, Lamont. (2018, Summer) "American Doctrine: The Foundation of Grand Strategy," World Affairs 181, 2: 133-160, <DOI:10.1177/ 0043820018790793>.
  5. Cheng, Dean. (2021) “China,” in Dakota L. Wood, ed. (2021) 2021 Index of U.S. Military Strength. Washington, DC: the Heritage Foundation. Available at:  https://www.heritage.org/sites/default/files/2020-11/2021_IndexOfUSMilitary Strength_WEB_0.pdf (Accessed 29 May 2020).
  6. Coats, Daniel R., Director of National Intelligence. (2019, January 29) Worldwide Threat Assessment of the US Intelligence Community: Statement for the Record before the Select Committee on Intelligence, US Senate. Washington DC: Office of the DNI. Available at: https://www.dni.gov/files/ODNI/ documents/2019-ATA-SFR---SSCI.pdf (Accessed 12 March 2020).
  7. Gannon, J. Andres; and Daniel Kent. (2020) "Keeping Your Friends Close, but Acquaintances Closer: Why Weakly Allied States Make Committed Coalition Partners," Journal of Conflict Resolution 65, 5: 889-918, .
  8. Global Firepower (GFP). (2021) 2021 Military Strength Ranking. Available at: https://www.globalfirepower.com (Accessed 2 February 2021).
  9. Huntington, Samuel P. (1999, March/ April) “The Lonely Superpower,” Foreign Affairs 78, 2: 35-49. Available at: https://www.foreignaffairs.com/ articles/united-states/1999-03-01/lonely-superpower (Accessed 4 April 2020).
  10. Ikenberry, John G. (2018) “The End of Liberal International Order?” International Affairs 94, 1: 7-23, <DOI:10.1093/ia/iix241>.
  11. Manson, Katrina, et al. (2020, January 5) “Donald Trump Threatens 52 Targets If Iran Takes Revenge,” Financial Times. Available at: https://www.ft.com/ content/c6a2d378-2f9d-11ea-9703-eea0cae3f0de (Accessed 5 May 2020)
  12. McInnis, Kathleen J. (2018, February 5) The 2018 National Defense Strategy. Available at: https://sgp.fas.org/crs/natsec/IN10855.pdf (Accessed 4 April 2020).
  13. Milligan, Ashlyn. (2008) "Targeting Cultural Property: The Role of International Law," Journal of Public and International Affairs 19: 91-106. Available at: https://jpia.princeton.edu/sites/jpia/files/2008-5.pdf (Accessed 29 May 2020).
  14. Mearsheimer, John J. (2019, Spring) "Bound to Fail: The Rise and Fall of the Liberal International Order," International Security 43, 4: 7–50, <DOI:10.1162/ISEC_a_00342>.
  15. Nye, Joseph S. (2012, March) "The Twenty-First Century Will Not Be a ‘Post-American’ World," International Studies Quarterly 56, 1: 215-217, <DOI:10.1111/j.1468-2478.2011.00698.x>.
  16. Office of the Secretary of Defense. (2018, February)) Nuclear Posture Review. Washington, DC: DOD. Available at: https://media.defense.gov/ 2018/Feb/02/2001872886/-1/-1/1/2018-Nuclear-posture-review-final-report.pdf (Accessed 29 May 2020).
  17. O’Keefe, Roger, et al. (2016) Protection of Cultural Property: Military Manual. Paris: UNESCO. Available at: http://www.unesco.org/new/fileadmin/ MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/MilitaryManuel-En.pdf (Accessed 4 April 2020).
  18. O'Rourke, Ronald. (2021, January 21) "U.S. Role in the World: Background and Issues for Congress," CRS Report Available at: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R44891(Accessed 4 April 2020).
  19. Pamuk, Humeyra and Matt Spetalnick. (2021, January 11) "Pompeo says Iran gives al Qaeda New 'Home Base,' Analysts Skeptical," Reuters. Available at: https://www.reuters.com/article/usa-iran-pompeo-int-idUSKBN29H038 (Accessed 4 February 2021).
  20. Phillips, James. (2021) “Iran,” in Dakota L. Wood, ed. (2021) 2021 Index of U.S. Military Strength. Washington, DC: the Heritage Foundation. Available at: https://www.heritage.org/sites/default/files/2020-11/2021_ IndexOfUSMilitary Strength_WEB_0.pdf (Accessed 29 May 2020).
  21. Posen, Barry. (2007, November-December) “The Case for Restraint,” The American Interest 3, 2: 7-17. Available at: <a