نویسنده = �������������� ���������� ��������
بحران هویت در عراق معاصر: واکاوی علل و زمینه ها

دوره 43، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 217-235

10.22059/jpq.2013.35313

عنایت الله یزدانی؛ مختار شیخ حسینی


بررسی موانع الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا (EU)

دوره 41، شماره 4، دی 1390، صفحه 337-353

عنایت الله یزدانی؛ جلال حاجی زاده