دموکراسی گفتگویی هابرماس: رابطه یا نسبت عامل‌ها

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

دموکراسی گفتگویی، برخلاف دموکراسی های رایج، بر سه پایه‌ی اساسی متکی است: الف. حوزه‌ی زیست- جهان بازسازی شده؛ ب. زبان یا نیروی زبانی که دارای بنیانی عقلانی است و به عنوان تنها وسیله‌ی رسیدن به اجماع عقلانی تعریف می شود؛ و ج) مشارکت‌کنندگانی که همه در یک سطح مشابه «زبان» را به کار می گیرند که بطرف «اجماع» جهت گیری شده است. در حقیقت هابرماس چارچوب اثبات عقلانیت ارتباطی و امکان دستیابی به اصول عام دعوای اعتبار را که مبتنی بر استدلال برتر و بحث عقلانی و اجماع، با ویژگی شرکت آزاد از فشار و اضطرار مشارکت کنندگان و عام بودن دعاوی اعتبار می باشد، در دموکراسی گفتگویی می بیند. نهایتاً اینکه دموکراسی گفتگویی به لحاظ زمانی و مکانی در نظر هابرماس در «حوزه‌ی عمومی» یافت می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

HABERMAS DIALOGIC DEMOCRACY: RELATION FACTORS

نویسندگان [English]

  • Abd al-Rahman Alem 1
  • Ali Pourpasha Kasin 2
1
2
چکیده [English]

Modernity has been interpreted from different angles. Scholars such as Derida and Lyotard talk about the end of modernity and the beginning of a new era called post-modernism, though thinkers like Habermas do not believe in that.Habermas who do not believe in the end of modernity and the beginning of post-modernism, finds modernism as the only way to human liberty who has chosen a wrong path and asserts that its superficial face should be reconstructed. In the search to find a solution for this situation, Habermas proposes two matters: “dialog in the public domain” and “Dialogic democracy theory”. His theory has attracted criticisms which are of considerable importance in political thinking domain. Lyotard criticized Habermas’s “dialogic democracy theory”, particularly the concept of oriented integration in this theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ...
  • communicative language
  • dialogic democracy
  • language plays
  • linguistic relativity