دیپلماسی عمومی نوین: چارچوب های مفهومی و عملیاتی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

2 دکتری روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

در این نوشتار به این سئوال اصلی پاسخ داده می شود که دیپلماسی عمومی نوین چرا و چگونه در روابط بین الملل کنونی مطرح شده و چه ساختار و کارکردهایی دارد؟ در پاسخ دو گزاره بر اساس داده ها و روندهای مربوط به تحولات محیط بین المللی عرضه می شود.
1.شکل گیری قلمرو عمومی جدید جهانی باعث شده که دیپلماسی عمومی نوین به یکی از عناصر اصلی افزایش قدرت نرم و یا هوشمندانه دولت های مختلف جهان و توسعه نفوذ آنها در عرصه سیاست جهانی تبدیل شود.
2.اهمیت فزاینده دیپلماسی عمومی در شکل نوین، عاملی اساسی در تحول دستگاه های دیپلماتیک ملی بوده و آنها را واداشته تا چارچوب های نظری و عملیاتی لازم را برای مدیریت کنش‌ها، گفتمان‌ها و تصاویر در عرصه سیاست جهانی تدوین کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NEW PUBLIC DIPLOMACY: CONCEPTUAL AND PRACTICAL FRAMEWORK

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Kazem Sajjadpour 1
  • Mousalreza Vhidi 2
چکیده [English]

The aim of this essay is to elaborate the question of why and how new public diplomacy has became important in current international relations and what structure and function it has. Two hypotheses will be given based on inputs and study of international trends:
1. It argues that the new global public sphere has turned new public diplomacy into main elements to enhance the soft or smart power of different states and to extend their influence in international politics.
2. The additive important of public diplomacy in new form was the main factor of changing in national diplomatic systems. This evolution caused these systems to contour theoretical and functional framework for conducting and management of actions, discourses and images in international politics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ...
  • National diplomatic machinary
  • New Global public sphere
  • New public policy
  • Smart Power