«معمای امنیت» و آیندة نظام کنترل تسلیحات دوجانبه بین روسیه و امریکا

نویسندگان

1 استاد گروه مطالعات منطقه¬ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانش آموخته گروه مطالعات منطقه¬ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

استمرار رویکرد تهاجمی واشنگتن برای افزایش مزیت‌های ژئوراهبردی و ژئوپولیتیک خود در برابر روسیه از جمله از راه گسترش ناتو به شرق و استقرار سپر ضدموشکی اروپایی، نشانگانی مشهود برای مسکو بوده که توازن راهبردی به نفع امریکا به گونه‌ای غیرقابل برگشت در حال تغییر و آسیب‌پذیری راهبردی آن در حال افزایش است. هم‌زمانی این تحولات با تلقی مثبت از امکان تحقق آرمان «قدرت بزرگ» در مسکو، سبب تشدید تلاش روسیه برای موازنه‌سازی با امریکا شده است. این وضعیت با افزایش احساس کاهش امنیت نسبی در دو طرف، فضای «عدم‌قطعیت» و تالی آن «معمای امنیت» بین آنها را فزونی داده که اخلال در نظام کنترل تسلیحات دوجانبه یکی از عوارض آن است. هرچند با امضاء پیمان استارت 3 امیدهایی برای تخفیف «معمای امنیت» ایجاد شد؛ اما ماندگاری بستر بی‌اعتمادی حکایت از شکننده بودن توافق ها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"SECURITY DILEMA" AND FUTURE OF BILATERAL ARMS CONTROL REGIME BETWEEN RUSSIA AND UNITED STATES

نویسندگان [English]

  • Elaheh Koolaee 1
  • Alireza Noori 2
1
2
چکیده [English]

Washington's continued aggressive approach to boost its geopolitical and geostrategic advantages over Russia through NATO's eastward expansion and European anti missile system was a clear proof to Moscow that the strategic balance is changing in favor of USA and at the same time its strategic vulnerability is increasing. Simultaneity of these developments with a positive perception in Moscow of possibility of realizing the idea of “great power” has encouraged Russia to try to balance more with United States. This situation with an increase in the feeling of decline in relative security in both sides has enhanced “uncertainly” then “security dilemma” between them. Disruption in the bilateral arms control is one of its consequences. In spite of the fact that START-3 treaty’s entry into force increased hope to solve "the security dilemma”, remaining the atmosphere of Mistrust indicates that the agreements are fragile.

کلیدواژه‌ها [English]

  • America
  • anti missile system
  • Arms Control
  • balance
  • Russia
  • security dilemma
  • strategic vulnerability