نویسنده = احمدی، حمید
تعداد مقالات: 5
3. هویت‌خواهی سلفی در ایالت بلوچستان- پاکستان

دوره 48، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 271-288

10.22059/jpq.2018.215303.1006897

حمید احمدی؛ مائده کریمی قهرودی


5. مشروطه در حوزۀ زاگرس غربی؛ مطالعۀ ایلات لک و لر

دوره 44، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 251-270

10.22059/jpq.2014.52389

حمید احمدی؛ صبریه کرمشایی