کلیدواژه‌ها = چین
رژیم‌سازی ژاپن در شرق آسیا

دوره 51، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 181-207

10.22059/jpq.2021.274128.1007374

بهاره سازمند؛ احمد رمضانی


رژیم سازی چین در شرق آسیا

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 133-151

10.22059/jpq.2020.249369.1007203

بهاره سازمند؛ احمد رمضانی


آیندۀ رقابت‌های راهبردیِ متداخل در اقیانوس هند

دوره 47، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-21

10.22059/jpq.2017.60771

کیهان برزگر؛ مسعود رضائی


اجماع پکن؛ الگوی نوین توسعه در عصر جهانی‌شده

دوره 46، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 129-149

10.22059/jpq.2016.57325

محمدعلی شیرخانی؛ فریبرز ارغوانی پیرسلامی


بررسی مناسبات سیاسی- امنیتی امریکا با هند (2012-2008)

دوره 44، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 313-332

10.22059/jpq.2014.52392

سید داوود آقایی؛ سید هدایت اله عقدایی


ایران، چین و چالش‌های فراروی همکاری‌های فراگیر

دوره 43، شماره 3، آبان 1392، صفحه 83-104

10.22059/jpq.2013.36739

بهاره سازمند؛ فریبرز ارغوانی پیرسلامی


ژئوپلتیک انرژی بریکس و جایگاه ایران

دوره 43، شماره 2، تیر 1392، صفحه 99-120

10.22059/jpq.2013.35658

اکبر ولی زاده؛ سید محمد هوشی سادات


چین و چالش «تصور تهدید» در جنوب شرق آسیا

دوره 42، شماره 3، مهر 1391، صفحه 165-184

10.22059/jpq.2012.29993

بهاره سازمند؛ فریبرز ارغوانی پیرسلامی


انرژی و روابط چین با خلیج فارس

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 315-334

10.22059/jpq.2012.29982

عنایت اله یزدانی؛ علیرضا اکبریان


پیامد های امنیتی سازمان شانگهای در آسیای مرکزی

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 217-235

الهه کولائی؛ فتح اله مرادی


سیاست خارجی ژاپن در آسیای مرکزی

دوره 38، شماره 2، شهریور 1387

الهه کولائی؛ ماندانا تیشه یار