کلیدواژه‌ها = چین
تعداد مقالات: 17
1. رژیم سازی چین در شرق آسیا

دوره 50، شماره 1، بهار 1399، صفحه 133-151

10.22059/jpq.2020.249369.1007203

بهاره سازمند؛ احمد رمضانی


4. جایگاه مطالعات جنوب شرق آسیا در پژوهش‌های دانشگاهی و آسیب‌شناسی آن

دوره 49، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 959-978

10.22059/jpq.2020.249399.1007204

علی باقری دولت ابادی؛ سید سجاد سجادی صفت


7. آیندۀ رقابت‌های راهبردیِ متداخل در اقیانوس هند

دوره 47، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-21

10.22059/jpq.2017.60771

کیهان برزگر؛ مسعود رضائی


9. اجماع پکن؛ الگوی نوین توسعه در عصر جهانی‌شده

دوره 46، شماره 1، بهار 1395، صفحه 129-149

10.22059/jpq.2016.57325

محمدعلی شیرخانی؛ فریبرز ارغوانی پیرسلامی


10. بررسی مناسبات سیاسی- امنیتی امریکا با هند (2012-2008)

دوره 44، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 313-332

10.22059/jpq.2014.52392

سید داوود آقایی؛ سید هدایت اله عقدایی


11. ایران، چین و چالش‌های فراروی همکاری‌های فراگیر

دوره 43، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 83-104

10.22059/jpq.2013.36739

بهاره سازمند؛ فریبرز ارغوانی پیرسلامی


12. ژئوپلتیک انرژی بریکس و جایگاه ایران

دوره 43، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 99-120

10.22059/jpq.2013.35658

اکبر ولی زاده؛ سید محمد هوشی سادات


13. چین و چالش «تصور تهدید» در جنوب شرق آسیا

دوره 42، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 165-184

10.22059/jpq.2012.29993

بهاره سازمند؛ فریبرز ارغوانی پیرسلامی


14. انرژی و روابط چین با خلیج فارس

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 315-334

10.22059/jpq.2012.29982

عنایت اله یزدانی؛ علیرضا اکبریان


15. پیامد های امنیتی سازمان شانگهای در آسیای مرکزی

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 217-235

الهه کولائی؛ فتح اله مرادی


16. عمل گرائی در سیاست خارجی و گسترش روابط اقتصادی ایران و چین (1999-1979)

دوره 38، شماره 4، زمستان 1387

محمدعلی شیرخانی؛ اکبر مهدیزاده


17. سیاست خارجی ژاپن در آسیای مرکزی

دوره 38، شماره 2، تابستان 1387

الهه کولائی؛ ماندانا تیشه یار