تعداد مقالات: 837
276. عناصر مشروعیت‌یابی در نظام‌های سیاسی

دوره 44، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 335-350

10.22059/jpq.2014.52393

ابراهیم متقی؛ فرهاد کرامت


277. جامعه‌شناسی ظهور تفکر سیاسی جدید در آستانۀ انقلاب مشروطۀ ایران

دوره 48، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 347-369

10.22059/jpq.2018.211272.1006852

احمد خالقی دامغانی؛ مجتبی قلی پور


282. دولت‌سازی در افغانستان در رهیافت واقع‌گرایی ساختارگرا

دوره 44، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 547-564

10.22059/jpq.2014.53363

کیامرث جهانگیر؛ سیده صدیقه حسینی


283. صورت‌بندی نیروهای دینی- سیاسی در دورۀ پهلوی اول

دوره 45، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 615-634

10.22059/jpq.2015.55579

سید محسن آل سید غفور


286. مزایای تحلیل سیاست خارجی از منظر تصمیم‌گیر

دوره 46، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 633-652

10.22059/jpq.2016.59175

غلامعلی سلیمانی


288. تأثیر تهاجم نظامی آمریکا به عراق بر قدرت هوشمند ایران در این کشور

دوره 44، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 777-792

10.22059/jpq.2014.53795

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ هادی طلوعی


289. پژوهشی در خصوص مفهوم «سنت» در اندیشۀ جواد طباطبایی

دوره 47، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 891-907

10.22059/jpq.2017.135491.1006650

احمد خالقی دامغانی؛ محمدعلی هوشین.


290. موج گذار به دموکراسی در جمهوری اسلامی

دوره 45، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 895-913

10.22059/jpq.2015.55950

احمد جوانی


292. واکاوی ایدئولوژی داعش براساس نظریۀ توماس اسپریگنز

دوره 48، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 907-926

10.22059/jpq.2018.224007.1006989

عباس حیدری؛ نصرالله نخعی زرندی


296. آیا می توان در انتظار موفقیت اکو ماند؟

دوره 37، شماره 3، پاییز 1386

سهراب شهابی؛ محمدحسن شیخ الاسلامی


299. جستاری نظری پیرامون جهانی‌شدن و امپراطوری‌سازی و رابطه دو مفهوم

دوره 39، شماره 2، تابستان 1388

عبدالله رمضان زاده؛ حیدرعلی مسعودی


300. دولت وابسته به طبقات در تفکر مارکس

دوره 39، شماره 3، پاییز 1388

محمد امامی؛ فردین مرادخانی