کلیدواژه‌ها = هند
آیندۀ رقابت‌های راهبردیِ متداخل در اقیانوس هند

دوره 47، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-21

10.22059/jpq.2017.60771

کیهان برزگر؛ مسعود رضائی


بررسی مناسبات سیاسی- امنیتی امریکا با هند (2012-2008)

دوره 44، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 313-332

10.22059/jpq.2014.52392

سید داوود آقایی؛ سید هدایت اله عقدایی


هند و شانگهای

دوره 43، شماره 4، دی 1392، صفحه 135-145

10.22059/jpq.2013.50502

سید داود آقایی؛ ابراهیم طاهری


ژئوپلتیک انرژی بریکس و جایگاه ایران

دوره 43، شماره 2، تیر 1392، صفحه 99-120

10.22059/jpq.2013.35658

اکبر ولی زاده؛ سید محمد هوشی سادات