نویسنده = آقایی، سید داود
تعداد مقالات: 8
1. هند و شانگهای

دوره 43، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 135-145

10.22059/jpq.2013.50502

سید داود آقایی؛ ابراهیم طاهری


2. تحلیل نظری الحاق ترکیه به اتحادیه اروپایی و موانع پیش رو

دوره 42، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 107-123

10.22059/jpq.2012.35296

سید داود آقایی؛ سید هدایت اله عقدایی


3. جهانشمولی هسته ای و نقد نظری آن

دوره 42، شماره 1، بهار 1391، صفحه 59-80

10.22059/jpq.2012.29929

سید داود آقایی؛ روح الله قادری کنگاوری


4. تأثیر انقلاب اطلاعات بر امنیت ملی از منظر نظریه‎های روابط بین‎الملل

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 23-37

سید داود آقایی؛ الهام رسولی ثانی آبادی


5. اقتصاد سیاسی شرکت های چندملیتی و دولت توسعه گرا

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-20

سید داود آقایی؛ علیرضا اکبریان


7. سازمان های منطقه ای و دموکراتیزاسیون

دوره 39، شماره 3، پاییز 1388

سید داود آقایی؛ حسن احمدیان