نویسنده = سید داود آقایی
هند و شانگهای

دوره 43، شماره 4، دی 1392، صفحه 135-145

10.22059/jpq.2013.50502

سید داود آقایی؛ ابراهیم طاهری


تحلیل نظری الحاق ترکیه به اتحادیه اروپایی و موانع پیش رو

دوره 42، شماره 4، دی 1391، صفحه 107-123

10.22059/jpq.2012.35296

سید داود آقایی؛ سید هدایت اله عقدایی


جهانشمولی هسته ای و نقد نظری آن

دوره 42، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 59-80

10.22059/jpq.2012.29929

سید داود آقایی؛ روح الله قادری کنگاوری


تأثیر انقلاب اطلاعات بر امنیت ملی از منظر نظریه‎های روابط بین‎الملل

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 23-37

سید داود آقایی؛ الهام رسولی ثانی آبادی


اقتصاد سیاسی شرکت های چندملیتی و دولت توسعه گرا

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 1-20

سید داود آقایی؛ علیرضا اکبریان


سازمان های منطقه ای و دموکراتیزاسیون

دوره 39، شماره 3، مهر 1388

سید داود آقایی؛ حسن احمدیان