کلیدواژه‌ها = سیاستگذاری عمومی
مدل سیاستگذاری مشارکتی چندسطحی

دوره 50، شماره 2، تیر 1399، صفحه 423-446

10.22059/jpq.2020.228004.1007023

کیومرث اشتریان؛ باقر قائمی اصل


بخش فرهنگ و سیاست های کلان فرهنگی در اروپا

دوره 44، شماره 4، دی 1393، صفحه 813-830

10.22059/jpq.2014.53798

مجید وحید؛ حسین قلجی


افکار عمومی و سیاستگذاری عمومی (تاملی نظری)

دوره 40، شماره 2، تیر 1389

محمود غفوری؛ یحیی کمالی