نویسنده = علیرضا صدرا
تعداد مقالات: 7
2. شاخص های نواندیشی حوزوی (با تاکید بر اندیشه آیت الله مرتضی مطهری)

دوره 45، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 477-494

10.22059/jpq.2015.54860

علیرضا صدرا؛ سید محمدرضا محمودپناهی


4. مفهوم شرق و غرب در اندیشه فردید

دوره 40، شماره 2، تابستان 1389

علیرضا صدرا؛ محمد محسن شارعی


5. گفتارهای سیاسی جهان فرهنگی جدید ایران

دوره 39، شماره 3، پاییز 1388

علیرضا صدرا؛ محمد پزشکی


6. عدالت متعالی

دوره 39، شماره 1، بهار 1388

علیرضا صدرا