کلیدواژه‌ها = عدالت
دلالت‌های مدنی اندیشه عرفانی عین‌القضات همدانی

دوره 51، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1221-1199

10.22059/jpq.2022.318038.1007735

یدالله هنری لطیف پور؛ آرش امجدیان


خوانش انتقادی نظریۀ عدالت مایکل والزر در پرتو تفسیر متن-زمینه محور

دوره 47، شماره 2، تیر 1396، صفحه 333-349

10.22059/jpq.2017.61759

محمدعلی توانا؛ سید عبدالله هاشمی اصل


بررسی متن گرایانۀ فلسفۀ سیاسی افلاطون

دوره 44، شماره 4، دی 1393، صفحه 893-912

10.22059/jpq.2014.53803

احمد خالقی؛ داود پرن


نقد اجتماع‌گرایانۀ لیبرالیسم

دوره 44، شماره 3، مهر 1393، صفحه 609-622

10.22059/jpq.2014.53367

محمد شجاعیان


حکومت و مردم در اندیشه مولانا

دوره 41، شماره 2، تیر 1390، صفحه 69-87

محمدحسین جمشیدی


عدالت اسلامی و گفتمان انتقادی در سیاست خارجی ایران

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 75-92

زهرا پیشگاهی فرد؛ بهادر زارعی


عدالت متعالی

دوره 39، شماره 1، فروردین 1388

علیرضا صدرا


عدالت اجتماعی در نظام اقتصادی اسلام و لیبرالیسم

دوره 37، شماره 3، مهر 1386

سیدمحمود محمودی گلپایگانی