نویسنده = الهه کولایی
عوامل اصلاحات قوانین اساسی جمهوری‌های قفقاز جنوبی

دوره 48، شماره 4، دی 1397، صفحه 1039-1056

10.22059/jpq.2018.223239.1006984

الهه کولایی؛ پیمان کاویانی‌فر


دیپلماسی علمی ایران در روابط با گرجستان

دوره 47، شماره 4، دی 1396، صفحه 1045-1064

10.22059/jpq.2017.222707.1006979

الهه کولایی؛ حمیدرضا عزیزی


دولت شکننده در عراق و امنیت زنان

دوره 47، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 159-177

10.22059/jpq.2017.60779

الهه کولایی؛ زیبا اکبری


نوسازی و تحزب (مطالعۀ موردی: دولت هاشمی رفسنجانی)

دوره 46، شماره 2، تیر 1395، صفحه 403-421

10.22059/jpq.2016.57938

الهه کولایی؛ یوسف مزارعی


اندیشه ترقی و توسعه در روزنامه پرورش

دوره 41، شماره 4، دی 1390، صفحه 225-244

الهه کولایی؛ محمد رادمرد