نویسنده = الهه کولایی
تعداد مقالات: 8
3. عوامل اصلاحات قوانین اساسی جمهوری‌های قفقاز جنوبی

دوره 48، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1039-1056

10.22059/jpq.2018.223239.1006984

الهه کولایی؛ پیمان کاویانی‌فر


4. دیپلماسی علمی ایران در روابط با گرجستان

دوره 47، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1045-1064

10.22059/jpq.2017.222707.1006979

الهه کولایی؛ حمیدرضا عزیزی


5. دولت شکننده در عراق و امنیت زنان

دوره 47، شماره 1، بهار 1396، صفحه 159-177

10.22059/jpq.2017.60779

الهه کولایی؛ زیبا اکبری


6. نوسازی و تحزب (مطالعۀ موردی: دولت هاشمی رفسنجانی)

دوره 46، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 403-421

10.22059/jpq.2016.57938

الهه کولایی؛ یوسف مزارعی


8. اندیشه ترقی و توسعه در روزنامه پرورش

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 225-244

الهه کولایی؛ محمد رادمرد