کلیدواژه‌ها = مشارکت سیاسی
تعداد مقالات: 11
1. بررسی موانع مشارکت زنان در احزاب فراگیر کشور پس از تصویب قانون احزاب

دوره 49، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 627-643

10.22059/jpq.2019.242236.1007139

محمدجواد حق‌شناس؛ شهناز زمردبخش آزاد


3. حقوق نهادین شهروندی و مشارکت سیاسی (راهجوی توسعۀ سیاسی)

دوره 49، شماره 1، بهار 1398، صفحه 127-145

10.22059/jpq.2019.219410.1006935

عبدالرحمن عالم؛ احد نوری اصل


5. نوسازی و تحزب (مطالعۀ موردی: دولت هاشمی رفسنجانی)

دوره 46، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 403-421

10.22059/jpq.2016.57938

الهه کولایی؛ یوسف مزارعی


9. ورزش و سیاست

دوره 39، شماره 2، تابستان 1388

مصطفی ملکوتیان


10. روشنفکری و سیاست در گذر تاریخ

دوره 38، شماره 4، زمستان 1387

محمد توحیدفام