کلیدواژه‌ها = مشارکت سیاسی
حقوق نهادین شهروندی و مشارکت سیاسی (راهجوی توسعۀ سیاسی)

دوره 49، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 127-145

10.22059/jpq.2019.219410.1006935

عبدالرحمن عالم؛ احد نوری اصل


نوسازی و تحزب (مطالعۀ موردی: دولت هاشمی رفسنجانی)

دوره 46، شماره 2، تیر 1395، صفحه 403-421

10.22059/jpq.2016.57938

الهه کولایی؛ یوسف مزارعی


ورزش و سیاست

دوره 39، شماره 2، تیر 1388

مصطفی ملکوتیان