کلیدواژه‌ها = اسلام سیاسی
تعداد مقالات: 7
2. گفتمان اسلام سیاسی و ظهور هویت زنانه در دورۀ پهلوی

دوره 49، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-20

10.22059/jpq.2019.223281.1006985

علی اردستانی؛ صدیقه یوسف مدد


3. اسلام سیاسی از منظر علی شریعتی با تکیه بر واقعۀ عاشورا

دوره 48، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 789-808

10.22059/jpq.2018.220379.1006951

سید مرتضی هزاوئی؛ علی زیرکی حیدری


6. پیروزی و ناکامی گفتمان اسلام سیاسی (تجربه‌ای متفاوت در ایران 1979 و مصر2012)

دوره 45، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 269-287

10.22059/jpq.2015.54850

علیرضا سمیعی اصفهانی؛ امران کیانی