کلیدواژه‌ها = انقلاب
گفتمان اسلام سیاسی و ظهور هویت زنانه در دورۀ پهلوی

دوره 49، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-20

10.22059/jpq.2019.223281.1006985

علی اردستانی؛ صدیقه یوسف مدد


گونه‌شناسی نظریه‌های انقلاب

دوره 42، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 233-249

10.22059/jpq.2012.29943

مصطفی ملکوتیان؛ خرم بقایی؛ هومن نیری


مدرنیته و پسامدرنیسم

دوره 39، شماره 2، تیر 1388

محمد ساوجی