کلیدواژه‌ها = انقلاب
تعداد مقالات: 11
1. گفتمان اسلام سیاسی و ظهور هویت زنانه در دورۀ پهلوی

دوره 49، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-20

10.22059/jpq.2019.223281.1006985

علی اردستانی؛ صدیقه یوسف مدد


3. مقایسۀ تأثیر رهبری در تحولات انقلاب فرانسه و انقلاب اسلامی پس از پیروزی

دوره 47، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 509-527

10.22059/jpq.2017.61768

مصطفی ملکوتیان؛ سید مصطفی تقوی مقدم


4. مفهوم انقلاب و تحولات جهان عرب

دوره 42، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 205-222

10.22059/jpq.2012.35301

ناصر هادیان


6. گونه‌شناسی نظریه‌های انقلاب

دوره 42، شماره 1، بهار 1391، صفحه 233-249

10.22059/jpq.2012.29943

مصطفی ملکوتیان؛ خرم بقایی؛ هومن نیری


10. مدرنیته و پسامدرنیسم

دوره 39، شماره 2، تابستان 1388

محمد ساوجی