کلیدواژه‌ها = قدرت
تعداد مقالات: 14
5. فیلم، معنا و تحول در فرهنگ سیاسی

دوره 42، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 151-165

10.22059/jpq.2012.29934

سید مجید حسینی


7. قدرت سیاسی "داو" ایدئولوژی

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 161-179

محمد تقی قزلسفلی؛ نگین نوریان دهکردی


9. هویت و حوزه های مفهومی روابط بین الملل

دوره 39، شماره 4، اسفند 1388

حمیرا مشیرزاده؛ حیدرعلی مسعودی


10. فوکو، اندیشمندی انتقادی

دوره 39، شماره 2، تیر 1388

عبدالرحمن عالم؛ حمید یحیوی


11. هژمونیسم تجاری آمریکا: شرایط دوره پس از جنگ سرد

دوره 38، شماره 2، شهریور 1387

محمدعلی شیرخانی؛ عبداله قنبرلو


12. فساد سیاسی از نظر برخی متفکرین مسلمان

دوره 37، شماره 4، دی 1386

سیدرحیم ابوالحسنی