کلیدواژه‌ها = قدرت
تعداد مقالات: 14
5. فیلم، معنا و تحول در فرهنگ سیاسی

دوره 42، شماره 1، بهار 1391، صفحه 151-165

10.22059/jpq.2012.29934

سید مجید حسینی


7. قدرت سیاسی "داو" ایدئولوژی

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 161-179

محمد تقی قزلسفلی؛ نگین نوریان دهکردی


9. هویت و حوزه های مفهومی روابط بین الملل

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

حمیرا مشیرزاده؛ حیدرعلی مسعودی


10. فوکو، اندیشمندی انتقادی

دوره 39، شماره 2، تابستان 1388

عبدالرحمن عالم؛ حمید یحیوی


11. هژمونیسم تجاری آمریکا: شرایط دوره پس از جنگ سرد

دوره 38، شماره 2، تابستان 1387

محمدعلی شیرخانی؛ عبداله قنبرلو


12. فساد سیاسی از نظر برخی متفکرین مسلمان

دوره 37، شماره 4، زمستان 1386

سیدرحیم ابوالحسنی