کلیدواژه‌ها = خاورمیانه
تعداد مقالات: 17
3. بررسی علل و عوامل شکل‌گیری داعش

دوره 47، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 553-570

10.22059/jpq.2017.62852

محمد علی بصیری؛ الهه سالدورگر


7. ژئواکونومی خاورمیانه و جهانی شدن اقتصاد

دوره 44، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 665-686

10.22059/jpq.2014.53370

خدایار مرتضوی؛ فریبا علی کرمی


8. تکنولوژی و تحولات سیاسی در جهان عرب

دوره 43، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 99-115

10.22059/jpq.2013.50500

سید محسن آل سید غفور؛ فرشاد رومی


9. جایگاه تجارت تسلیحات در روابط شمال - جنوب

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 23-44

10.22059/jpq.2012.29965

بهرام اخوان کاظمی


10. ایالات متحده آمریکا در میدان مغناطیس صهیونیسم مسیحی

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 111-129

احمد دوست محمدی؛ محمد رجبی


11. زبان و ناسیونالیسم: نقش زبان در جنبش های ناسیونالیستی عربی

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 351-370

امین نواختی مقدم


12. اعمال فشار آمریکا و تشدید گرایش ایران به استراتژی بازدارندگی

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 1-20

قاسم افتخاری؛ علی باقری دولت آبادی


15. مداخله نظامیان در سیاست خاورمیانه

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

سعیده لطفیان