کلیدواژه‌ها = خاورمیانه
تعداد مقالات: 18
1. سیاست توازن قوای روسیه در بحران سوریه

دوره 50، شماره 4، دی 1399، صفحه 1167-1187

10.22059/jpq.2021.301113.1007581

جواد شفقت‌نیا آباد؛ علی اکبر جعفری


4. بررسی علل و عوامل شکل‌گیری داعش

دوره 47، شماره 3، مهر 1396، صفحه 553-570

10.22059/jpq.2017.62852

محمد علی بصیری؛ الهه سالدورگر


8. ژئواکونومی خاورمیانه و جهانی شدن اقتصاد

دوره 44، شماره 3، مهر 1393، صفحه 665-686

10.22059/jpq.2014.53370

خدایار مرتضوی؛ فریبا علی کرمی


9. تکنولوژی و تحولات سیاسی در جهان عرب

دوره 43، شماره 4، دی 1392، صفحه 99-115

10.22059/jpq.2013.50500

سید محسن آل سید غفور؛ فرشاد رومی


10. جایگاه تجارت تسلیحات در روابط شمال - جنوب

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 23-44

10.22059/jpq.2012.29965

بهرام اخوان کاظمی


11. ایالات متحده آمریکا در میدان مغناطیس صهیونیسم مسیحی

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 111-129

احمد دوست محمدی؛ محمد رجبی


12. اعمال فشار آمریکا و تشدید گرایش ایران به استراتژی بازدارندگی

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 1-20

قاسم افتخاری؛ علی باقری دولت آبادی


16. مداخله نظامیان در سیاست خاورمیانه

دوره 39، شماره 4، اسفند 1388

سعیده لطفیان