کلیدواژه‌ها = خاورمیانه
پیشرا‌ن‌های تحول در محیط امنیتی خاورمیانه و آینده امنیت ایران

دوره 53، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 235-215

10.22059/jpq.2023.343868.1007964

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ امین معینی


سیاست توازن قوای روسیه در بحران سوریه

دوره 50، شماره 4، دی 1399، صفحه 1167-1187

10.22059/jpq.2021.301113.1007581

جواد شفقت‌نیا آباد؛ علی اکبر جعفری


بررسی علل و عوامل شکل‌گیری داعش

دوره 47، شماره 3، مهر 1396، صفحه 553-570

10.22059/jpq.2017.62852

محمد علی بصیری؛ الهه سالدورگر


ژئواکونومی خاورمیانه و جهانی شدن اقتصاد

دوره 44، شماره 3، مهر 1393، صفحه 665-686

10.22059/jpq.2014.53370

خدایار مرتضوی؛ فریبا علی کرمی


تکنولوژی و تحولات سیاسی در جهان عرب

دوره 43، شماره 4، دی 1392، صفحه 99-115

10.22059/jpq.2013.50500

سید محسن آل سید غفور؛ فرشاد رومی


ایالات متحده آمریکا در میدان مغناطیس صهیونیسم مسیحی

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 111-129

احمد دوست محمدی؛ محمد رجبی


اعمال فشار آمریکا و تشدید گرایش ایران به استراتژی بازدارندگی

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 1-20

قاسم افتخاری؛ علی باقری دولت آبادی