کلیدواژه‌ها = گفتمان
مدرنیتۀ اروپامحور و سیاسی شدن سنت در جوامع مسلمان

دوره 50، شماره 3، مهر 1399، صفحه 803-825

10.22059/jpq.2020.275031.1007378

فرامرز تقی لو؛ رضا خدابنده لو


مفهوم دولت در اندیشۀ سیاسی ایرانِ دوران قدیم

دوره 47، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 99-118

10.22059/jpq.2017.60776

عبدالرحمن عالم؛ علی پورپاشاکاسین


نقش جنبش‌های فراملی در تدبیر جهانی امور زیست‌محیطی

دوره 43، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 199-215

10.22059/jpq.2013.35312

حمیرا مشیرزاده؛ سیده فاطمه هاشمی


مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ زمینه‌های پیدایش، منازعات گفتمانی و قانونمندی

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 97-114

احمد دوست محمدی؛ محمد مهدی باباپور


زمینه های گفتمانی عروج بنیادگرایی اسلامی در جهان عرب

دوره 38، شماره 3، مهر 1387

احمد دوست محمدی؛ حسین زحمتکش