تعداد مقالات: 903

103. مبانی نظری دموکراسی متکثرگرای لیوتار

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

محمدرضا تاجیک؛ علی پورپاشاکاسین


104. فرایند تدوین قانون اساسی عراق

دوره 40، شماره 2، تابستان 1389

فرج الله احمدی؛ یاسر قزوینی حائری


105. بررسی نقش حل و فصل منازعه در روابط بین الملل

دوره 38، شماره 1، بهار 1387

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ مهدی متین جاوید


106. ثبات و تحول در جامعه شناسی سیاسی فارابی

دوره 38، شماره 2، تابستان 1387

سیدرحیم ابوالحسنی


109. تحلیل «اقتصاد سیاسی مقاومتی» در چارچوب نظریه «اقتصاد ملی فردریک لیست»

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1400

10.22059/jpq.2021.250282.1007211

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ علی علیزاده


113. اندیشۀ سیاسی روزبهان خنجی و الگوی اسپریگنز

دوره 47، شماره 1، بهار 1396، صفحه 23-40

10.22059/jpq.2017.60772

ابراهیم برزگر؛ آرزو مجتهدی


115. نظریه وکالت سیاسی در هندسه تشکیل حکومت اسلامی

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 35-48

10.22059/jpq.2012.29966

خیرالله پروین؛ محمد جواهری طهرانی


118. بازاندیشی انتقادی نظریه فردگرایی لیبرال

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 39-58

محمد توحیدفام


120. طبیعت گرایی انتقادی و فرانظریه اجتماعی ـ سیاسی

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 39-58

فرامرز تقی لو


124. بررسی جریان¬شناسی تجدد در تاریخ تحولات سیاسی ایران

دوره 42، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 43-58

10.22059/jpq.2012.35292

موسی نجفی؛ محمد سجاد نجفی


125. نقش نفت در توسعۀ اقتصادی ایران

دوره 43، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 43-60

10.22059/jpq.2013.50497

عباس مصلی نژاد؛ حسین شیخ زاده