تعداد مقالات: 837
105. اندیشۀ سیاسی روزبهان خنجی و الگوی اسپریگنز

دوره 47، شماره 1، بهار 1396، صفحه 23-40

10.22059/jpq.2017.60772

ابراهیم برزگر؛ آرزو مجتهدی


107. نظریه وکالت سیاسی در هندسه تشکیل حکومت اسلامی

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 35-48

10.22059/jpq.2012.29966

خیرالله پروین؛ محمد جواهری طهرانی


110. بازاندیشی انتقادی نظریه فردگرایی لیبرال

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 39-58

محمد توحیدفام


112. طبیعت گرایی انتقادی و فرانظریه اجتماعی ـ سیاسی

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 39-58

فرامرز تقی لو


116. بررسی جریان¬شناسی تجدد در تاریخ تحولات سیاسی ایران

دوره 42، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 43-58

10.22059/jpq.2012.35292

موسی نجفی؛ محمد سجاد نجفی


117. نقش نفت در توسعۀ اقتصادی ایران

دوره 43، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 43-60

10.22059/jpq.2013.50497

عباس مصلی نژاد؛ حسین شیخ زاده


122. نظام دوحزبی و علل عدم موفقیت حزب سوم در آمریکا

دوره 43، شماره 1، بهار 1392، صفحه 55-75

10.22059/jpq.2013.35305

سید محمد علی موسوی؛ مرضیه جوادی ارجمند


123. سرمایه‌داری و معضل جهانی غذا

دوره 44، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 273-289

10.22059/jpq.2014.52390

محمود غفوری؛ محمد داوند


124. بیداری اسلامی: ریشه‌ها و زمینه‌ها

دوره 45، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 289-310

10.22059/jpq.2015.54851

کیامرث جهانگیر؛ حسن ملکی