کلیدواژه‌ها = دموکراسی
توسعه صلح محور و ارکان آن

دوره 51، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 638-615

10.22059/jpq.2021.83367

سید احمد موثقی


مطالعۀ پوشش خبری رسانه‌ها و دموکراسی در بنگلادش

دوره 49، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 75-92

10.22059/jpq.2019.232822.1007060

علیرضا دهقان؛ سهیل احمد


آسیای میانه؛ ایران و اسلام

دوره 46، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 189-209

10.22059/jpq.2016.57328

داود فیرحی


بررسی چگونگی ائتلاف احزاب پارلمان در چارچوب تعدیل هندسی

دوره 44، شماره 4، دی 1393، صفحه 859-872

10.22059/jpq.2014.53801

محمد ابولفتحی؛ سید امیرحسین بنی اشراف


نفت و دموکراسی: مورد کشورهای صادرکننده نفت

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 247-262

10.22059/jpq.2012.29978

سید احمد موثقی؛ دلارام غنیمی فرد


حکمرانی مردم سالارانه

دوره 42، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-19

10.22059/jpq.2012.29926

الهه ابوالحسنی


چرخش فلسفه سیاسی به سوی دموکراسی؟

دوره 41، شماره 2، تیر 1390، صفحه 1-13

علی اردستانی


بازاندیشی انتقادی نظریه فردگرایی لیبرال

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 39-58

محمد توحیدفام


چالش های نظریه جان دیویی دربارة دموکراسی

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 279-296

اعظم قاسمی؛ حمیدرضا آیتی


مبانی نظری دموکراسی متکثرگرای لیوتار

دوره 39، شماره 4، اسفند 1388

محمدرضا تاجیک؛ علی پورپاشاکاسین


سنجش نظری قانون اساسی جدید افغانستان با دموکراسی

دوره 39، شماره 4، اسفند 1388

عباس منوچهری؛ صفورا مزاری


سازمان های منطقه ای و دموکراتیزاسیون

دوره 39، شماره 3، مهر 1388

سید داود آقایی؛ حسن احمدیان