کلیدواژه‌ها = دموکراسی
تعداد مقالات: 27
5. انگاره‌ها و ساختار سیاسی مطلوب از منظر استاد مطهری

دوره 49، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 291-309

10.22059/jpq.2019.208169.1006821

مهدی امیدی؛ داود تقی‌لو


9. آسیای میانه؛ ایران و اسلام

دوره 46، شماره 1، بهار 1395، صفحه 189-209

10.22059/jpq.2016.57328

داود فیرحی


10. موج گذار به دموکراسی در جمهوری اسلامی

دوره 45، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 895-913

10.22059/jpq.2015.55950

احمد جوانی


11. بررسی چگونگی ائتلاف احزاب پارلمان در چارچوب تعدیل هندسی

دوره 44، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 859-872

10.22059/jpq.2014.53801

محمد ابولفتحی؛ سید امیرحسین بنی اشراف


13. نفت و دموکراسی: مورد کشورهای صادرکننده نفت

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 247-262

10.22059/jpq.2012.29978

سید احمد موثقی؛ دلارام غنیمی فرد


14. حکمرانی مردم سالارانه

دوره 42، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-19

10.22059/jpq.2012.29926

الهه ابوالحسنی


15. چرخش فلسفه سیاسی به سوی دموکراسی؟

دوره 41، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 1-13

علی اردستانی


17. بازاندیشی انتقادی نظریه فردگرایی لیبرال

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 39-58

محمد توحیدفام


19. چالش های نظریه جان دیویی دربارة دموکراسی

دوره 40، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 279-296

اعظم قاسمی؛ حمیدرضا آیتی


21. سنجش نظری قانون اساسی جدید افغانستان با دموکراسی

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

عباس منوچهری؛ صفورا مزاری


23. مبانی نظری دموکراسی متکثرگرای لیوتار

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

محمدرضا تاجیک؛ علی پورپاشاکاسین


24. سازمان های منطقه ای و دموکراتیزاسیون

دوره 39، شماره 3، پاییز 1388

سید داود آقایی؛ حسن احمدیان


25. توسعه ی سیاسی در ایران پس از خرداد 1376

دوره 39، شماره 2، تابستان 1388

مهدی عباسی سرمدی؛ مهرنوش راهبر